Ministerbesøg på Pressalit

Pressalit tager socialt ansvar ved at integrere flygtninge på arbejdspladsen. Ifølge fagforeningen 3F og Skanderborg Kommune er initiativet en gevinst for samfundet, og Pressalit fik derfor dobbelt ministerbesøg.

pressalit minister inger støjberg troels lund poulsen

Sidste år modtog Danmark lidt over 15.000 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De forsøger nu at blive integreret på det danske arbejdsmarked. Som løsning på den udfordring præsenterede regeringen i 2016 Integrationsuddannelsen, som skal sikre arbejde og opkvalificering for flygtninge.

 

Bevidst om socialt ansvar
Pressalit er en af de virksomheder, der er blevet en del af ordningen, og det har allerede skabt positive resultater. Her man villig til at stille arbejde til rådighed og lære flygtninge dansk, mens Pressalit til gengæld får engagerede og videbegærlige medarbejdere.

”Vi ønsker at tage del i et fælles samfundsansvar, fordi vi som virksomhed kan rumme mennesker med mange forskellige baggrunde. Vi tror grundlæggende på, at alle har et talent. Det handler bare om at finde det,” siger Mette Dyhl Prola, Senior HR & Marketing Director ved Pressalit.

Den indstilling er man begejstret for hos Skanderborg Kommune, fordi samarbejdet mellem virksomhed og kommune bliver nemmere, mener Michael Hauge Frænde, souschef for Kompetencecenter Skanderborg:

”Pressalit føler et stærkt socialt ansvar, som de er meget bevidste om at handle på, og det værdsætter vi hos Skanderborg Kommune. I stedet for at have fokus på, hvad virksomhederne kan gøre for os som kommune, er vi interesserede i, hvad vi kan gøre for virksomhederne.”

pressalit minister inger støjberg troels lund poulsen

 

Gevinst for samfundet
Virksomhedernes imødekommenhed over for den nye Integrationsuddannelse har klare fordele for samfundet og de mange, nye flygtninge, der kommer til Danmark. Det mener Søren Heisel, forbundssekretær ved 3F:

”Med Integrationsuddannelsen yder vi en indsats for at skaffe kvalificeret arbejdskraft, mens vi samtidig løser en samfundsmæssig opgave for de mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Vi giver flygtninge mulighed for at tage en uddannelse kombineret med et praktikforløb, og det skaber rigtig gode forudsætninger for deres videre arbejdsliv.”

Integrationsuddannelsen er en 3-årig forsøgsordning, som giver flygtninge mulighed for at komme i en lønnet virksomhedspraktik og skoleundervisning i et samlet forløb på to år. Pressalit har på nuværende tidspunkt tilknyttet to flygtninge, som til oktober 2018 påbegynder deres uddannelse som industrioperatør. Planen er at tilknytte to ekstra flygtninge til efteråret.

”Det er klart, at vi som virksomhed ikke kan absorbere alle. Men vi ønsker at gå forrest og vise det gode eksempel på et projekt, der fungerer. Det er godt for den enkelte medarbejder, godt for vores virksomhed rent konkurrencemæssigt og godt for Danmark. Tænk, hvis alle fulgte eksemplet, og vi kunne skalere projektet op,” siger Mette Dyhl Prola.

 

En fælles opgave
Ifølge aktuelle tal fra Danmarks Statistik er der knap 30.000 ledige stillinger i den private sektor. Men på trods af det er det fortsat en udfordring at tilknytte flygtninge på det danske arbejdsmarked. 

”Helt overordnet kan vi se, at flygtninge er sværere at få i beskæftigelse. Vil vi velfærdssamfundet, kan vi ikke lade en stor gruppe mennesker stå uden for arbejdsmarkedet. Det er ikke godt for samfundet, og det er ikke godt for det enkelte menneske. Derfor er jeg glad for, at Pressalit løfter integrationsopgaven i samarbejde med kommunen,” siger Søren Heisel.

I Skanderborg Kommune er 55 procent af flygtningene i en virksomhedsrettet aktivitet, mens landsgennemsnittet ligger på 33 procent. Kommunen lander samtidig på en førsteplads i Midtjylland, når det gælder tilknytning af IGU-elever. Ifølge Michael Hauge Frænde har det stor betydning for de flygtninge, der følger et forløb:

”Projektet betyder, at flygtninge får et fast tilhørsforhold til arbejdsmarkedet. Det er altafgørende, fordi de på den måde opbygger et netværk og samtidig forbedrer deres sprogkundskaber. Dels sikrer praktikforløbet nogle lønkroner, men det skaber også nogle vigtige sociale bånd.”

pressalit minister inger støjberg troels lund poulsen
pressalit minister inger støjberg troels lund poulsen

 

Dobbelt ministerbesøg
De positive resultater resulterede i et dobbelt ministerbesøg, hvor både Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg samt Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, aflagde Pressalit et besøg.

”Vi er naturligvis stolte over ministerbesøget, fordi det cementerer den sociale ansvarlighed, vi har i vores DNA som virksomhed,” siger Mette Dyhl Prola.

Mandag den 12. juni klokken 12.00 bød Pressalit velkommen til de to ministre på hovedkontoret i Ry. Blandt de øvrige deltagere kom også Skanderborgs borgmester, Jørgen Gaarde, samt forbundsformand for 3F, Per Christensen. Der var efterfølgende rundvisning og spørgsmål fra pressen.